17
Mar
2018

Hantverks- och Idémässan ”Skaparkraft”

Konst, musik, stickning, luffar- och pappersslöjd. Matservering, överraskningar

Text uppdaterad: 2018-03-12

p Allaktivitetshuset, Rockneby
c 10:00 - 16:00
Annons