22
Sep
2018

Sjung med

Körkonsert. Bäckebo, Kråksmåla kyrkokörer. Mattias Wager spelar, Gary Graden dirigent.

Text uppdaterad: 2018-09-10

p Bäckebo kyrka, Alsterbro
c 17:00 - 18:00
Annons