13
Jul
2018

Stadsvandring Försvare oss väl

Pågår perioden: 13 Jul - 19 Aug

Upptäck 1600-talsstadens befästningsverk på Kvarnholmen. End lörd–sönd.

Text uppdaterad: 2018-07-12

p Kalmar läns museum, Kalmar
c 13:00 - 14:00
Annons