20
Okt
2018

Abstractemption, se & rör!

Pågår perioden: 20 Okt - 20 Jun

En permanent konstutställning om tillgänglighet och funktionssätt.

Text uppdaterad: 2018-09-21

p The Glass Factory, Boda Glasbruk
c 11:00 - 16:00
Annons