06
feb
2020

Öppen föreläsning på Sjöfartshögskolan

Bara man vill så går det. Malin Andersson, befälhavare, R/VSvea.

Text uppdaterad: 2019-09-17

p Hus Magna, sal Ma135 (aulan), Linnéuniversitetet, Landgången 4, Kalmar
c 18:00 - 19:30
Annons