Lite om Kalmars historia

Längs en gammal handelsväg låg en hamn, där fröet började gro till det som så småningom blev staden Kalmar. Namnet Kalmar nämns kanske för första gången på 1000-talet ,då man på en runsten i Sörmland berättar om dråpet på en man i ”Kalmarna sundum” alltså Kalmarsund. Kalmar vars inlopp är omgivet av sten, betraktades som en mycket farlig passage av sjöfarande. Än idag kan man vid lågvatten se stenbankarna från Ölandsbron.

Vid mitten av 1200-talet var Kalmar en av Nordens viktigaste städer, en blomstrande handelsstad där handelsmännen till stor del utgjordes av välbärgade tyskar. Varor från Kalmarområdet skickades ut i världen. Det var sten från det Öländska alvaret, tjära och virke från Småland, järn, smör, skinn och säd. Man importerade bland annat salt, öl, vin, malt och kryddor. Kalmar var en av den medeltida Hansans viktiga städer. Andra Hansastäder längs rutten var Novgorod, Riga, Visby, Falsterbo, Danzig, Lübeck, Hamburg Köln, Brügge och London. Man kan med andra ord konstatera att Kalmar tidigt var en del av ett omfattande handelsutbyte. De tyska handelsmännen dominerade handeln i Kalmarområdet under flera hundra år.

Vid 1100-talets slut lät Knut Eriksson bygga ett försvarstorn (en kastal) som blev stommen till Kalmar slott. På 1280-talet ger Magnus Ladulås order om bygget av en försvarsborg runt den gamla Kastalen. Det som från början var ett enkelt försvarstorn bildar nu tillsammans med borgen Kalmar slott. Drygt 100 år senare, år 1397 är Kalmar slott medelpunkten för en av de viktigaste händelserna i Nordens historia. Kalmarunionen bildas med Drottning Margareta som regent över Sverige, Norge och Danmark samt tillhörande områden som Finland, Island, Grönland, Färöarna, Orkney- och Shetlandsöarna. Unionen varar mellan 1397-1523, men redan 1483 hålls Kalmar recess, ett beslut som av naturliga skäl var mycket impopulärt bland adeln i de tre länderna.

1500-talet är ett mycket dramatiskt århundrade i Kalmars historia. Både 1505 och 1599 utsätts Kalmar för blodbad. Där emellan lyckas Gustav Vasa rymma från fångenskapen hos Kristian Tyrann och landstiga vid Stensö udde i Kalmar 1520. Fem år senare befrias Kalmar av svenska trupper efter många års belägring. Det är på också 1500-talet som Kalmar slott byggs om till ett renässansslott på order av Gustav Vasa och hans söner. År 1587 undertecknas Kalmar stadgar av Johan III och Sigismund.

Kalmar stift grundas 1602. Danskarna intar slottet 1611 och bränner ner hela staden, som byggs upp igen. Ännu en förödande eldsvåda 1647 får de styrande att flytta hela staden till Kvarnholmen. Runt stadskärnan byggs en ringmur. Kalmar län bildas 1634, Kalmar blir residensstad. Kalmar domkyrka står färdig 1703.

Järnvägen blir en del av Kalmars infrastruktur då järnvägen Kalmar-Alvesta-Växjö är helt färdig år 1874. Nu börjar industrialiseringen i Kalmarområdet. Ångkvarnen invigs samma år. Efter mer än 300 år som självständigt stift går Kalmar stift upp i Växjö stift 1915.

Ölandsbron invigs 1972. År 2005 bärgas den största svenska myntskatten från Regalskeppet Kronan som förliste vid slaget om Öland 1676. En permanentutställning om ”Kronan” finns på Kalmar Läns Museum i Ångkvarnen.

Mer om Kalmar:

www.kalmar.com

Nils Blomkvist (1992) ”Europas port till Sverige”

Foto: Barometern

Text uppdaterad: 2014-05-16

Dela med vänner:
Annons
Tänk på att många evenemang kommer att ställas in eller skjutas upp pga coronaviruset. Försäkra dig om att evenemanget gäller genom att kontakta ansvarig person eller hitta informationen på annat sätt