Oskarshamn

  • År 1646 Fiskeläget Duderhultevik blir upphöjt till köping genom resolution av drottning Kristina – vilket innebar att Kalmar stad fick hålla marknad här vid fyra tillfällen per år.
  • år 1677  Uppbrände danskarna köpingen, så att det blott kvarstod en stuga.
  • år 1785 Görs den första framställningen till Kungl Maj:t om stadsprivilegier. Sedan följde elva framställningar innan köpingen förklaras som stapelstad.
  • år 1843 Köpingen blir municipalsamhälle och får en municipalstyrelse som har till uppgift att handlägga köpingens samtliga angelägenheter.
  • år 1856 Kung Oscar I förklarar köpingen Döderhultsvik för stad under namnet Oskarshamn.
  • år 1888 Fredriksbergs herrgård med tillhörande mark köps in på exekutiv auktion. Därmed öppnas helt andra möjligheter för staden att expandera.
  • år 1947 En för sin tid märklig generalplan gjordes 1947, bl a flyttades genomgångstrafiken. Från Applerumsvägen fick den gå i det som nu kallas Södra och Norra fabriks- gatorna. Senare har riksvägen (numera europaväg 22) givits ny sträckning väster om Västra industriområdet.
  • år 1956 Staden firar sitt 100-års jubileum. Under de första hundra åren har befolkningen ökat från 2.202 invånare till 11.754. Idag är kommunens folkmängd cirka 27.300 invånare.
  • år 1967 Oskarshamns stad sammanläggs med landskommunerna Döderhult, Kristdala och Misterhult till Oskarshamns kommun.

Text: Thomas Gren www.oskarshamn.se

Foto: Anchor2009, Wikimedia

Text uppdaterad: 2014-05-15

Dela med vänner:
Annons
Tänk på att många evenemang kommer att ställas in eller skjutas upp pga coronaviruset. Försäkra dig om att evenemanget gäller genom att kontakta ansvarig person eller hitta informationen på annat sätt